Svlačec rolní – pupenec roľný, Convolvulus arvensis L.

ROZŠÍŘENÍ: Téměř kosmopolit, roste na polích a rumištích od nížiny do podhůří na území celého státu. Jde o druh pravděpodobně zřejmě jako segetální plevel zavlečený z jihovýchodu již v neolitu.

POPIS: Vytrvalá bylina s poléhavou nebo ovíjivou lodyhou až 1 m dlouhou. Listy jsou jednoduché, vejčitě kopinaté, na spodu hrálovité, celokrajné, horní listy menší. Květy jednotlivé, úžlabní, na dlouhých stopkách, asi uprostřed se dvěma listenci. Koruny široce nálevkovité, bílé nebo růžové. Kvete v květnu až září. Plody jsou tobolky kulovitě vejčité.

POUŽITÍ: V minulosti užívaná droga - nať a kořen jsou dnes pro farmacii obsoletní a pro tradiční medicínu nevhodné.

JEDOVATÁ ČÁST: Celá rostlina.

OBSAHOVÉ LÁTKY: Rostlina obsahuje 2-3% glykosidově vázaných pryskyřic, které se označují jako glykoretiny. Dále obsahuje třísloviny a pravděpodobně alkaloidy ergolinového typu.

TOXICITA A PŘÍZNAKY OTRAVY: Toxikologický význam svlačce rolního je malý, jelikož účinné látky jsou ponejvíce obsaženy v podzemní části, která je špatně přístupná. Při pokusném krmení koní byla pozorována celková slabost a snížení tělesné teploty. Při zkrmení 26 kg zelené rostliny v průběhu tří dnů nastal exitus až sedmý den.

POZNÁMKA: Podobné účinné látky jako svlačec rolní má také Calystegia sepium (L.) R. BROWN – opletník plotní (povoja plotná), rostoucí v pobřežních porostech a olšinách, větší otáčivá liána, s listy tříboce vejčitými, na bázi střelovitými a velkými bílými květními korunami. Také toxicita je stejné.

AdSense