Brslen evropský – bršlen európsky, Euonymus europaeus L.

ROZŠÍŘENÍ: Eurosibiřský druh rozšířený téměř v celé Evropě. U nás roste roztroušeně až dosti hojně ve vlhkých humózních lesích a křovinách, zejména v teplejších oblastech a na prosluněných stanovištích od nížin do horského pásma. Častěji roste na vápencových podkladech.

POPIS: Keř, řidčeji stromek, mladší větévky zelené, lištovitě čtyřhranné. Listy jednoduché, vstřícné, podlouhle kopinaté až vejčité. Květy oboupohlavné až polygamní, čtyřčetné, s korunou zelenavě bílou. Kveta v květnu až červenci. Plody jsou čtyřpouzdré tobolky („kvadrátky“), červenavá semena mají oranžový míšek. Po pouzdrosečném rozpuknutí tobolky visí semena na prodlouženém nitkovém poutku.

POUŽITÍ: V lidovém léčitelství se užívá olej ze semen proti kožním cizopasníkům, vnitřně jako emetikum a laxativum. Pro svoji možnou toxicitu je pro vnitřní použití nevhodný.

JEDOVATÁ ČÁST: Celá rostlina, zvláště plody.

OBSAHOVÉ LÁTKY:  Celá rostlina, zvláště plody, obsahuje kardiotonické glykosidy (evonosid, evobiosid a evomonosid – patří do skupiny náprstníkových glykosidů). V semenech byly prokázány alkaloidy (0,1 %) evonin, neoevonin a další.

TOXICITA A PŘÍZNAKY OTRAVY: Nositelem toxického účinku jsou hlavně kardiotonické glykosidy. Otravy byly pozorovány u člověka (děti po požití semen), ovcí a koz.  Projevovaly se nauzeou, kolikou, prudkým až krvavým průjmem, zvýšením teploty, poruchami oběhu až kolapsem. Příznaky otravy se mohou projevit až po 12 - 18 hodinách!

LÉČENÍ OTRAVY:  Výplach žaludku, podání aktivního uhlí, zavedení symptomatické léčby.

POZNÁMKA: jedovaté jsou i další druhy brslenů pěstované u nás místy v parcích.

 

 

AdSense