Ako liečivé rastliny môžu slúžiť nielen rastliny semenné, ktorých máme v našom okolí veľké množstvo, ale môžu to byť aj rastliny výtrusné, rozmnožujúce sa výtrusmi. Zároveň sa ako liečivé môžu označovať aj také rastliny (alebo ich časti alebo produkty), ktoré samotné nemusia mať výrazné liečivé účinky, ale bez ktorých by niektoré lieky nemohli dostať svoju konečnú podobu – liekovú formu.

Oboje spĺňa rastlina Lycopodium clavatum - plavúň obyčajný - plavuň vidlačka - Lycopodiaceae (plavúňovité, plavuňovité), Syn.: Lepidotis clavata (L.) Pal. Beauv., Lycopodium officinale Neck., Lycopodium vulgare Dill.

Popis: Ide o rastlinu výtrusnú. Hlavná stonka je plazivá, dlhá až 1 m, voľne zakoreňujúca. Listy (trofofyly) sú veľmi husté, čiarkovito kopijovité, smerom hore oblúkovito ohnuté, celistvookrajové až nepravidelne jemne zúbkaté, zakončené dlhou osťou. Výtrusnicové klasy spravidla 2 (3,- 5, ojedinele 1) so sporofylmi zakončenými vláskovitou osťou, na okraji jemne zúbkatými, nachádzajúce sa na 4 – 18 cm dlhých stopkách porastených menšími, kopijovitými, ± priliehajúcimi žlto zelenými listeňmi, zakončenými tiež vláskovitou osťou. Spóry sa tvoria v júni až auguste. Zámeny neprichádzajú do úvahy.

Ohrozenie a ochrana: V SR a ČR je rastlina chránená, na území Slovenska je ohrozená. Spoločenská hodnota podľa vyhlášky MŽP SR č.579/2008 je 9,95 EUR.

Celkové rozšírenie: Ide o druh vyskytujúci sa na kyslých pôdach. Rastie v ihličnatých a listnatých lesoch , v lesnej mladine, na  rašeliniskách a lúkach max. do výšky 1 100 – 1 700 m n.m.

Rozšírenie a význam v SR a ČR: Rastie po celom území oboch štátov hojne roztrúsene, v SR prevažne v Záhorskej nížine a v Tatrách, v ČR v Krkonošiach, Šumave, Hrubom Jeseníku.

Pre farmaceutické účely je povolené zbierať len výtrusné klasy, z ktorých sa získavajú výtrusy. Tieto tvoria veľmi jemný prášok citrónovožltej farby označovaný ako Lycopodium.

Droga Lycopodium sa vo farmácii využíva ako pomocná látka, ako konspergens (pokývajúca látka) pri príprave piluliek, ako zložka zásypov. Droga sa považuje za indiferentnú a nejedovatú (aj keď v nej v minulosti boli zistené stopy alkaloidov). Spóry obsahujú 40 – 50 % mastného oleja, v ktorom prevažujú nenasýtené mastné kyseliny (okolo 70 %, hlavne kyselina olejová, linolová a hexadecénová). Lycopodium sa využíva aj v kozmetike ako súčasť suchých šampónov, púdrov a na fixáciu farbív. Pri práci s drogou je potrebné dať pozor na to, že pre vysoký obsah mastného oleja sa môže pri nesprávnej manipulácii vznietiť  prípadne explodovať.

Niektoré z chránených rastlín sa u nás (v Slovenskej republike a v Českej republike) nachádzajú len ojedinele a v súčasnosti sa liečebne nevyužívajú, ale v iných štátoch sveta môžu patriť medzi známe liečivé rastliny prípadne rastliny s perspektívnym využitím v medicíne. Medzi takéto rastliny možno zaradiť aj čemericu purpurovú (Helleborus purpurascens). Ide o rastlinu, ktorá rozkvitá ako jedna z prvých predjarných rastlín a skrášľuje najmä naše záhradky krásnymi a veľkými ružovými kvetmi.

D. Tekeľová

AdSense