Cukrovka je jedným z najčastejších metabolických ochorení, postihujúcim v súčasnosti na celom svete okolo 385 miliónov ľudí a podľa serióznych odhadov do roku 2035 toto číslo dosiahne až 600 miliónov. S cukrovkou sa manifestujúca chronická hyperglykémia sa často spája so zmenami, ktorých dôsledkom sa zhoršujú kognitívne (uvažovacie) funkcie

Už skoršie publikované štúdie poukazujú na súvislosť medzi cukrovkou a poruchami mozgových funkcií u diabetikov, ako zhoršenie správania sa, depresie, pocity stiesnenosti, či Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Hlavným komponentom v kôre škorice (Cinnamomum zeylanicum Blume, Lauraceae) sa nachádzajúcej silice je trans-cinnamaldehyd, o ktorého priaznivých účinkoch jestvuje pri rôznych metabolických chorobách v odbornej literatúre viacero serióznych referencií.

V novšej experimentálnej práci (Jawale et al., 2016) sa študoval Hlavným komponentom v kôre škorice (Cinnamomum zeylanicum Blume, Lauraceae) sa nachádzajúcej silice je trans-cinnamaldehyd, o ktorého priaznivých účinkoch jestvuje pri rôznych metabolických chorobách v odbornej literatúre viacero serióznych referencií.

(ukážka)

PharmDr. Ľ. Farkaš


AdSense