Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (ZF MENDELU) oslavila v roce 2015 třicet let svého trvání, studenti zahradnického oboru se však v Lednici vzdělávali už od padesátých let minulého století. Pro studium rostlin jim sloužil především zámecký park, skleník a zahradnictví. V letech 1952-1953 byla z Agronomické fakulty VŠZ Brno do Lednice přemístěna Zahradnická specializace.  Zahradnický obor vzniknul v roce 1961. Na Zahradnickém oboru byl na Katedře zelinářství založen Ústav léčivých, aromatických, kořeninových, tropických a subtropických rostlin.  Ukázkový sortiment léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) se nacházel v místech, kde jsou nyní umístěny tematické zahrady. V blízkém okolí hlavní budovy, tehdejší vysoké školy, byly v osmdesátých letech vysázeny kruhové záhony se sortimentem okrasných rostlin, ale také zelenin a léčivých rostlin.

V současné době na Zahradnické fakultě MENDELU studuje více než 1200 studentů pod odborným vedením téměř 60 akademických pracovníků. Kromě učeben, laboratoří a knihoven jsou pro výuku a výzkum k dispozici skleníky a rozsáhlé pokusné a demonstrační plochy užitkových a okrasných rostlin a také polní kolekce genofondů ovocných dřevin, révy vinné, květin, zelenin a léčivých rostlin. Celková výměra využívaných ploch je přibližně 50 ha.

Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny důležité pro didaktické a výzkumné účely jsou pěstovány na ploše 0,10 ha. Tyto sortimenty byly založeny v devadesátých letech minulého století. Asi jedna třetina slouží k prezentaci takových druhů, které byly dříve uvedeny v seznamu doporučených odrůd, jsou to druhy historicky významné nebo jsou perspektivní pro pěstování. Asi 55 taxonů je řazeno do skupin podle čeledí. Slouží především pro praktickou výuku předmětů Speciální rostliny a Léčivé rostliny v okrasném zahradnictví. Další záhony jsou osázeny šalvějemi - Salvia L.  a mátami-Mentha L., ty jsou využívány především k výzkumným aktivitám v oblasti morfologie, obsahových látek a využití v okrasném zahradnictví. Aktuálně je pěstováno 60 taxonů rodu Salvia L. a 35 taxonů rodu Mentha L.

Jeden ze sedmi záhonů nabízí ukázku léčivých rostlin tradiční čínské medicíny. Ty jsou hodnoceny z hlediska kvantity a kvality obsahových látek a možnosti uplatnění jako rostliny okrasné. Tento záhon vznikl díky podpoře profesora Pavla Valíčka, který výchozí rostlinný materiál zahradnické fakultě věnoval.

Záhon s kořeninovými rostlinami je osázen například dobromyslí - Origanum L. , různými odrůdami bazalek - Ocimum L., smilem - Helichrysum Mill., levandulí - Lavandula L., pelyňky - Artemisia L. a dalšími druhy, které se řadí především do skupiny zeleného koření.

Tento bohatý sortiment léčivých, aromatických a kořeninových rostlin je zdrojem rostlinného materiálu pro potřeby praktické výuky v předmětech Aranžování rostlin a Floristika.

Univerzitní kampus Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici zaznamenal v posledním desetiletí velké změny. Je to především Akademická zahrada  a letos v červnu slavnostně otevřený Labyrint přírody a ráj zahrad-Tematické zahrady, které jsou přístupné studentům a veřejnosti. Na ploše 1,65 ha se nachází jedenáct kompozičně provázaných zahrad . Jednou z nich je i Kuchyňská zahrada se smíšenými zeleninovými záhony, ovocnými dřevinami, malým vinohradem a léčivými a kořeninovými rostlinami. V zahradách jsou organizovány doprovodné programy. Od slavnostního otevření pro širokou veřejnost byl první akcí praktický seminář věnovaný jedlým květům. Zájem návštěvníků byl velký, ochutnali i květy měsíčku lékařského-Calendula officinalis L., fenyklu obecného-Foeniculum vulgare Mill., topolovky růžové-Alcea rosea L., šalvěje lékařské -Salvia officinalis L. a dalších léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, například angínovníku čínského (Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb) nebo aksamitníku lesklého (Tagetes lucida Cav.).

Zahrady Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici jsou významnou součástí komponované krajiny Lednicko-valtického areálu, jsou dalším místem, ve kterém se s léčivými, aromatickými a kořeninovými rostlinami setkáme na každém kroku.

Doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Ústav zelinářství a květinářství