Liečivé rastliny 3/2017 Doc. PharmDr. R. Kubínová, Ph.D., PharmDr. D. Jankovská, Ph.D.:
Léčivé rostliny pro zdravé cévy
Medicinal plants for healthy blood vessels
>Heilpflanzen für gesunde Blutgefäße

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (9). Choroby a škůdci libečku
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (9).Diseases and pest of lovage
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (9).Krankheiten und Schädlinge von Liebstöckel

Ing. B. Krkošková, CSc.:
Ovocie a zelenina v našej súčasnej výžive (3). Pór, zeler buľvový
Fruits and vegetables in contemporary nutrition (3).Leek, celeriac
Obst und Gemüse in der heutigen Ernährung (3).Porree, Knollensellerie

Z. Homolová, S. Jurčák:
Záhradka zdravia: Záhradka – zdroj zdravia pre celú rodinu (9). Lastovičník väčší
Health garden: A back-garden – health source for the whole family (9).Greater Celandine
Garten der Gesundheit: Ein Kleingarten – Gesundheitsquelle für die ganze Familie (9).Großes Schöllkraut

MUDr. K. Mika.:
Od rastliny k človeku (LXXVIII). Mydlica lekárska – mydlice lékařská – Saponaria officinalis L. (Silenaceae).
From plant to man (LXXVIII).Common Soapwort – Saponaria officinalis L.
Von der Pflanze zum Menschen (LXXVIII).Gewöhnliches Seifenkraut – Saponaria officinalis L.

Ing. V. Štalmach:
Od ópia k ďalším surovinovým zdrojom ópiových alkaloidov (35). Papaveraceae/makovité
From opium to other alkaloid raw plant material sources.Papaveraceae
Vom Opium zu weiteren Alkaloid-Rohstoffquellen.Papaveraceae/Mohngewächse

Ing. J. Pížl:
Komunitné záhrady: Zelenina a bylinky z vysokých slamených záhonov
Community gardens: Vegetables and herbs from raised-bed straw gardens
Gemeinschaftsgärten: Gemüse und Kräuter aus Stroh-Hochbeeten

MVDr. E. Holotová, Mgr. R. Eckerová, prof. MVDr. M. Ondrašovič, CSc., prof. RNDr. M. Toropila, CSc., MVDr. D. Toropilová, PhD.:
Liečivé rastliny vo veterinárnej medicíne (8) Všestranný rozmarín – pre ľudí a zvieratá
Medicinal plants in veterinary medicine (8): All-purpose rosemary – for both human and animals
Heilpflanzen in der Veterinärmedizin (8): Vielseitiger Rosmarin – für Menschen und Tiere

Ing. J. Konôpková, PhD., Mgr. D. Bošiaková, Ing. P. Hoťka, PhD.:
Arborétum Mlyňany – originálna zbierka drevín
The Arboretum in Mlyňany – an original collection of trees
Das Arboretum in Mlyňany – eine originelle Sammlung von Bäumen

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. E. Taranová, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (6) Corylus avellana – Datura stramonium.
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (6).Corylus avellana – Datura stramonium.
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (6).Corylus avellana – Datura stramonium.

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: A. P. Orechov.
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: A.P.Orekhov.
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: A. P. Orechov

PharmDr. Ľ. Farkaš:
Zo zahraničnej tlače: Liečebný význam kozinca

Príloha:

doc. Ing. M. Habán, PhD. – doc. Ing. M. Habánová, PhD.:
Miniatlas liečivých rastlín (50) Mini-atlas of medicinal plants (50) Miniatlas der Heilpflanzen (50)
Čeľaď: Solanaceae (ľuľkovité – lilkovité) Nightshades family Nachtschattengewächse
kustovnica čínska (Lycium chinense Mill., syn. L. barbarum Thunb. var. chinense (Mill.) Aiton) Chinese boxthorn, goji berry Chinesischer Bocksdorn
mandragora lekárska (Mandragora officinarum L., syn. M. vernalis) mandrake Gemeine Alraune
lipa malolistá (Tilia cordata Mill.) small-leaved linden (lime) Winterlinde
lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos Scop.) large-leaved linden (lime) Sommerlinde