Klasické vinohradníctvo je charakteristické intenzívnym používaním chémie, najmä v okrajových oblastiach pestovania hrozna, do ktorých sčasti patrí aj naša krajina. Je to dané pôvodom viniča a jeho rodovou adaptáciou na klimaticky priaznivejšie podnebie ako je u nás, a tým aj menšou odolnosťou najmä voči chorobám. Prispieva k tomu však aj snaha vinárov a záhradkárov pestovať vysoko kvalitné odrody, ktoré sú však adaptované na teplejšie a klimaticky stabilnejšie podnebie. Prirodzenou snahou všetkých pestovateľov by malo byť čo najväčšie obmedzenie chemizácie, najmä preto, že:

  • zvyšuje už aj tak vysoké zamorenie nášho životného prostredia, teda vzduchu, pôdu i vôd,
  • silne poškodzuje harmóniu živých organizmov v danom prostredí,
  • z hľadiska zdravia nebezpečne ovplyvňuje výživový reťazec ľudí pri konzumácii hrozna, aj výrobkov z neho,
  • nepriaznivo ovplyvňuje nielen zdravotnú kvalitu muštu a vína, ale hlavne sťažuje fermentačné spracovanie hrozna na víno,
  • enormne zvyšuje pracnosť a pestovateľské náklady na pestovanie hrozna.

Dnes je už vďaka šľachtiteľskej úspešnosti vyšľachtených pomerne dosť odrôd, ktoré je možné aj v našich podmienkach pestovať s výraznou minimalizáciou chemických ochranných zásahov. Preto je načase, aby nielen veľkovýroba, ale aj záhradkári venovali viac pozornosti práve týmto, dá sa povedať odolným bioodrodám. Chémia veru nesvedčí ani kvalite domáceho vína.

Biohrozno pre naše zdravie i skrášlenie záhrady

Vysadením biohrozna do komunitnej záhrady získame aj možnosť takýto vinič bez obáv z pesticídnych otráv vysadiť aj ako okrasnú, ťahavú rastlinu do priestorov spoločnej záhrady, prípadne k chatke, okolo relaxačného priestoru s krbom či ohniskom, okolo detského kútika, k zeleninovej hriadke ako vetrolam, k okrasnému zarybnenému jazierku, ku kotercom a klietkam chovaných zvierat a vtákov, môžeme tiež z viniča vytvoriť okrasno-úžitkový tunel nad záhradnou cestičkou, môžeme viničom nechať obrásť aj stenu chatky alebo z neho vytvoriť rodiacu pergolu nad terasou, prípadne v chladnejších oblastiach vysadiť vinič aj do zeleninového skleníka.

Všade tu sa uplatnia najmä tie najodolnejšie odrody viniča voči najčastejším jeho chorobám, teda múčnatke, perenospóre a plesni sivej. Podľa odolnosti voči nim si pri výsadbe vyberáme aj odrody, samozrejme s prihliadnutím na ich tepelné, svetelné i pôdne nároky stanoviska.

PIWI odrody, cesta k minimalizácii ochrannej chémie

V súčasnosti útočia na klasické odrody európskeho viniča najmä tri choroby, ktoré dokážu vinice bez ošetrenia celkom zničiť. Najnebezpečnejší škodca fyloxéra bol z Ameriky do Európy zavlečený v roku 1860 a zakrátko zlikvidoval množstvo vinohradov. Jednoznačné riešenie sa našlo v podobe štepenia európskych odrôd na odolné podpníky. Pri troch hubových chorobách, teda perenospóre, múčnatke (tiež boli obe do Európy zavlečené v roku 1878 z Ameriky), ale i plesne sivej, situácia sa riešila spočiatku čiastočne riešila pri múčnatke sírnymi prípravkami, pri perenospóre meďnatými prípravkami, ale trvalý ochranný úspech to neprinieslo. A tak sú až doposiaľ každý rok vinohradníci v strehu a musia proti týmto chorobám preventívne i operatívne viackrát do roka zasahovať...

Principiálne najideálnejšie, najlacnejšie, najúčinnejšie a pre konzumentov aj najzdravšie riešenie je zmeniť genetický program viniča tak, aby sa stal vnútorne odolným alebo sa aspoň dokázal voči týmto chorobám účinne brániť. A práve toto je cieľom už dlho prebiehajúcich šľachtení, ktorých aspoň čiastkovým výsledkom sú tzv. PIWI odrody či už muštové alebo stolové, ktoré by sme mali v novej výsadbe aj preferovať. Tieto odrody však nemajú absolútnu odolnosť voči spomínaným chorobám, ale ju majú podstatne zvýšenú, podobne ako mrazuvzdornosť...

Ing. J. Pížl


AdSense