Prevalencia cukrovky v celosvetovom meradle nielen v priemyselne vyspelých, ale v posledných desaťročiach už aj v rozvojových štátoch tretieho sveta priam dramaticky rastie a označuje sa za epidémiu 21. storočia. Predovšetkým v chudobných rozvojových krajinách sa chorým na cukrovku najmä z finančných dôvodov nedostáva adekvátnej liečebnej starostlivosti. Rastliny s hypoglykemickými účinkami tak nadobúdajú na význame a sú v praxi často jedinými liečebnými prostriedkami.

Senovka grécka

Senovka grécka, pískavice řecké seno, Trigonella foenum-graecum L., Fabaceae, (prehľad farmakologických účinkov bol uverejnený v č. 3/2013) je lacná a všeobecne dostupná. Najmä v ázijských a afrických krajinách (India, Čína, Egypt) sa na veľkých plochách tradične pre potreby gastronómie pestuje.

V ľudovom liečiteľstve sa interne i externe široko využíva. V liečbe cukrovky je jedným z najčastejšie používaných liekov.

Singapurský expertný tím publikoval novšie metaanalýzu experimentálnych a klinických prác so senovkou pri cukrovke 2. typu. Napriek tomu, že výsledky z jednotlivých štúdií vykazovali dosť značné rozdielnosti ( štádium choroby, technológia výroby extraktov, variabilita dávkovania, atď.), závery potvrdzujú, že rastlina má v porovnaní s placebom významnú antidiabetickú účinnosť...

PharmDr. Ľ. Farkaš