Liečivé rastliny 2/2017

I. Miláčková, PhD.:
Liečivé rastliny účinné proti parazitom II
Medicinal plants with antiparasitic activity II
Heilpflanzen mit antiparasitarer Aktivitat II

B. Krkošková, CSc.:
Ovocie a zelenina v našej súčasnej výžive – brokolica
Fruits and vegetables in contemporary nutrition – broccoli
Obst und Gemuse in der heutigen Ernahrung – Broccoli

Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (8). Nejčastější problémy při pěstováni druhu Echinacea spp.
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (8). Most common problems in growing Echinacea spp.
Heil-, Aroma- und Gewurzpflanzenkrankheiten in Schrebergarten (8). Die haufigsten Schwierigkeiten bei der Anpflanzung von Echinacea spp.

K. Mika.:
Od rastliny k človeku (LXXVII). Mučenka pleťová – mučenka pletní – Passiflora incarnata L.
From plant to man (LXXVII). Purple passionflower – Passiflora incarnata L.
Von der Pflanze zum Menschen (LXXVII). Passionsblume – Passiflora incarnata L.

V. Štalmach:
Od mýtu o starovekej nymfe k syntetickému liečivu (34).
From the myth of an ancient nymph to a synthetic drug (34).
Vom Mythos uber eine altertumliche Nymphe zu einem Heilmittel (34).

I. Miláčková, PhD.:
Odpovedáme čitateľom: Kuračka – hviezdica prostredná (Stellaria media L.)
Common chickweed (Stellaria media L.)
Gewohnliche Vogelmiere (Stellaria media L.)

PhMr. L. Kovács, Bc. P. Geško, M. Sláviková:
Trápia vás hemoroidy?
Do you suffer from hemorrhoids?
Leiden Sie an Hamorrhoiden?

R. Eckerová a kol.:
Veterinárna starostlivosť (7). Jarní pomocníci pre ľudí a zvieratá.
Veterinary care (7). Springtime helpers for humans and animals.
Tierarztliche Pflege (7). Fruhlingshelfer fur Mensch und Tier.

T. Hamar, PhD., Mgr. E. Taranová, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (5) Cetraria islandica sensu lato – Coriandrum sativum
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (5). Cetraria islandica sensu lato – Coriandrum sativum
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (5). Cetraria islandica sensu lato – Coriandrum sativum

J. Pirner:
Bylinková zahrada hospitálu Kuks
Herbal garden at the Kuks hospital museum
Krautergarten im Hospital-Museum in Kuks

J. Pížl:
Komunitné záhrady: Ozdravme a skrášlime záhradu biohroznom
Community gardens: Heal and decorate the garden with organic wine grapes
Gemeinschaftsgarten: Erholung und Verzierung des Gartens durch Bio-Weintrauben

Z. Homolová, S. Jurčák:
Záhradka zdravia: Záhradka – zdroj zdravia pre celú rodinu (8). Borák lekársky – Borago offícinalis L.
Health garden: A back-garden – health source for the whole family (8). Borage (Borago offícinalis L.)
Garten der Gesundheit: Ein Kleingarten – Gesundheitsquelle fur die ganze Familie (8). Borretsch (Borago offícinalis L.)

Ľ. Farkaš:
Zo zahraničnej tlače: Senovka grécka – prírodné antidiabetikum

RNDr. D. Grančai, CSc.:
Jubileá: MUDr. Karol Mika jubiluje
Jubilee of MUDr. Karol Mika Zum
Jubilaum von MUDr. Karol Mika

Redakcia:
POZVÁNKA: Výstava léčivých rostlin v Brně

h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Aurel Viliam Scherfel
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Aurel Wilhelm (Vilmos Aurel) Scherfel
Hervorragende Personlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Aurel Wilhelm (Vilmos Aurel) Scherfel

Redakcia:
Nedovoľte, aby vás zmena času pripravila o spánok!