Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Liečivé rastliny 2/2017 - obsah časopisu

Liečivé rastliny 2/2017I. Miláčková, PhD.:

Liečivé rastliny účinné proti parazitom II

Medicinal plants with antiparasitic activity II

Heilpflanzen mit antiparasitarer Aktivitat II

 

B. Krkošková, CSc.:

Ovocie a zelenina v našej súčasnej výžive – brokolica

Fruits and vegetables in contemporary nutrition – broccoli Obst und Gemuse in der heutigen Ernahrung – Broccoli

 

 

Ing. I. Šafránková, Ph.D.:

Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (8). Nejčastější problémy při pěstováni druhu Echinacea spp.

Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (8). Most common problems in growing Echinacea spp.

Heil-, Aroma- und Gewurzpflanzenkrankheiten in Schrebergarten (8). Die haufigsten Schwierigkeiten bei der Anpflanzung von Echinacea spp.

 

K. Mika.:

Od rastliny k človeku (LXXVII). Mučenka pleťová – mučenka pletní – Passiflora incarnata L.

From plant to man (LXXVII). Purple passionflower – Passiflora incarnata L.

Von der Pflanze zum Menschen (LXXVII). Passionsblume – Passiflora incarnata L.

 

V. Štalmach:

Od mýtu o starovekej nymfe k syntetickému liečivu (34).

From the myth of an ancient nymph to a synthetic drug (34).

Vom Mythos uber eine altertumliche Nymphe zu einem Heilmittel (34).

 

I. Miláčková, PhD.:

Odpovedáme čitateľom: Kuračka – hviezdica prostredná (Stellaria media L.)

Common chickweed (Stellaria media L.)

Gewohnliche Vogelmiere (Stellaria media L.)

 

PhMr. L. Kovács, Bc. P. Geško, M. Sláviková:

Trápia vás hemoroidy?

Do you suffer from hemorrhoids?

Leiden Sie an Hamorrhoiden?

 

R. Eckerová a kol.:

Veterinárna starostlivosť (7). Jarní pomocníci pre ľudí a zvieratá.

Veterinary care (7). Springtime helpers for humans and animals.

Tierarztliche Pflege (7). Fruhlingshelfer fur Mensch und Tier.

 

T. Hamar, PhD., Mgr. E. Taranová, PhD.:

Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (5) Cetraria islandica sensu lato – Coriandrum sativum

Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (5). Cetraria islandica sensu lato – Coriandrum sativum

Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (5). Cetraria islandica sensu lato – Coriandrum sativum

 

J. Pirner:

Bylinková zahrada hospitálu Kuks

Herbal garden at the Kuks hospital museum

Krautergarten im Hospital-Museum in Kuks

 

J. Pížl:

Komunitné záhrady: Ozdravme a skrášlime záhradu biohroznom

Community gardens: Heal and decorate the garden with organic wine grapes

Gemeinschaftsgarten: Erholung und Verzierung des Gartens durch Bio-Weintrauben

 

Z. Homolová, S. Jurčák:

Záhradka zdravia: Záhradka – zdroj zdravia pre celú rodinu (8). Borák lekársky – Borago offícinalis L.

Health garden: A back-garden – health source for the whole family (8). Borage (Borago offícinalis L.)

Garten der Gesundheit: Ein Kleingarten – Gesundheitsquelle fur die ganze Familie (8). Borretsch (Borago offícinalis L.)

 

Ľ. Farkaš:

Zo zahraničnej tlače: Senovka grécka – prírodné antidiabetikum

 

RNDr. D. Grančai, CSc.:

Jubileá: MUDr. Karol Mika jubiluje

Jubilee of MUDr. Karol Mika Zum

Jubilaum von MUDr. Karol Mika

 

Redakcia:

POZVÁNKA: Výstava léčivých rostlin v Brně

 

h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:

Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Aurel Viliam Scherfel

Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Aurel Wilhelm (Vilmos Aurel) Scherfel

Hervorragende Personlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Aurel Wilhelm (Vilmos Aurel) Scherfel

 

Redakcia:

Nedovoľte, aby vás zmena času pripravila o spánok!