Druhy r. Alcea (topolovka), Lavatera (slézovec) a Malva (sléz) jsou pěstovány jako okrasné nebo léčivé rostliny, vyskytují se i ve volné přírodě.  Zejména okrasné druhy bývají napadeny velmi silně rzí a jejich estetická hodnota je výrazně snížena.

Rez slézová (Puccinia malvacearum), patří k nejčastějším a obávaným patogenů těchto rostlin. Poprvé byla popsána již v roce 1852 v Chile na druzích čeledi Malvaceae, avšak bez bližšího určení rodu či druhu hostitele, takže původní přirozený hostitel není známý. Výskyt je uváděn i v dalších jihoamerických zemích na domácích i zavlečených druzích čeledi Malvaceae, včetně Alcea rosea, pocházející z jižní Evropy. V Evropě se rez objevila krátce na to, v roce 1869 ve Španělsku, a rychle se rozšířila jak na planých, tak pěstovaných druzích rodů čeledi Malvaceae. Příčinou rychlého šíření byl zkrácený vývojový cyklus jednobytné rzi, tj. spermogonia a teliospory (zimní spory) se tvoří na jednom druhu hostitelské rostliny. Navíc teliospory mohou vyklíčit bez klidového stadia a vytvořit bazidie s bazidiosporami, které jsou schopny okamžitě infikovat nové rostliny. Příznivé je i relativně početné spektrum hostitelských rostlin z více rodů. V Evropě patří k vysoce náchylným jak zahradní kultivary Alcea rosea, tak planě rostoucí Malva sylvestris.

Příznaky napadení se objevují nejprve na bazálních listech a velmi rychle se šíří směrem k vrcholu na ostatní části. První příznaky jsou viditelné jako žluté až oranžové skvrnky na líci listů a hnědé protáhlé léze na stoncích. Později se na rubové straně listů vyvíjejí hnědé kulaté puchýřky kryté pokožkou. Po jejím protržení se objevují rezavě hnědé teliospory. Polštářky rzi se mohou vyskytovat i na řapících listů, stoncích či kališních lístcích. Silně napadené listy vadnou a zasychají, případně zasychají a vypadávají pouze skvrny v místě telií. Během vegetace jsou spory rzi přenášeny větrem a deštěm na sousední rostliny a vyvolávají nové infekce po celou vegetaci. Rez přezimuje teliosporami na napadených listech a stoncích, přenosná je i osivem. Zaznamenány byly i případy napadení rzi houbou Itersonilia perplexans.  

Ochrana proti rzi je poměrně složitá. I když jsou napadené listy na podzim pečlivě odstraněny, většinou to nezabrání novým infekcím na jaře...

docIng. I. Šafránková, Ph.D.

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty, Mendelova univerzita v Brně