V dňoch 13. - 14. júna 2016 sa vo farmárskom areáli Hotela Rozálka v Pezinku uskutočnilo Sympózium o liečivých rastlinách a prírodných liečivách organizované Katedrou farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Na tomto sympóziu sa zúčastnili kolegovia z farmaceutických fakúlt z Bratislavy, Brna a Hradca Králové a z iných príbuzných pracovísk. Prvý deň bol konferenčný a druhý sa venoval “výučbe priamo v teréne”.

Profesor Ing. Milan Nagy, CSc., ktorý nás sprevádzal celým konferenčným dňom, v úvode všetkých privítal a slávnostne otvoril toto komornejšie podujatie. Dr. Mária Čuchorová z Katedry galenickej farmácie bratislavskej fakulty nám podrobne predstavila rôzne prírodné látky, ktoré sa pridávajú do lokálnych liekových foriem na zlepšenie ich kvality. Doktorantka Barbora Bálintová z Katedry bunkovej a molekulárnej biológie nám popísala najnovšie výsledky z dlhodobého výskumu katedry o ovplyvňovaní produkcie sekundárnych metabolitov rastlinných tkanivových kultúr z čeľade Papaveraceae. Doktorantka Katarína Rendeková z Katedry farmakognózie a botaniky bratislavskej fakulty načrtla svoje výsledky antimikrobiálnej aktivity viacerých rastlinných extraktov a ich kombinácií.

Po krátkom občerstvení doktorantka Anika Kuczmannová z organizátorskej katedry nám predstavila výsledky z jej experimentov o vplyve rastlinných extraktov na diabetické vaskulárne komplikácie. Potom nasledovalo defilé českých kolegov. Docentka Renáta Kubínová z Ústavu prírodných liečiv brnenskej fakulty predstavila svoj široký výskum testovania prírodných látok na inhibíciu enzýmu hyaluronidázy. Pokračovala zástupkyňa hradeckej fakulty dr. Jana Karlíčková so svojou štúdiou protizrážanlivej aktivity krvi rôznymi flavonoidmi. Ing. Elena Dušková z Výskumného ústavu rostlinné výroby v Olomouci nám podrobne a veľmi zaujímavo predstavila najnovšie poznatky zo včelieho opeľovania liečivých rastlín.

Po obede v príjemnom prostredí pokračoval v konferencii docent Karel Šmejkal z Ústavu prírodných liečiv brnenskej fakulty predstavením dlhodobej širokej vedeckej práce kolektívu o potenciálnych terapeutických účinkoch prenylovaných polyfenolov. Nasledovala plejáda troch doktorantov organizátorskej katedry. Dr. Vladimír Forman predstavil komplexnú prácu uplynulých štyroch rokov doktorantského štúdia o fytochemickej a biologickej analýze listových drog vybraných druhov z čeľade Cornaceae. Miroslava Tarhajová načrtla svoje najnovšie výsledky z kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy silíc rodov Opuntia, Epiphyllum a Hylocereus. Mgr. Antonios Koutsoulas nám predstavil výsledky kvantifikácie sekundárnych metabolitov druhu Sideritis raeseri.

Po občerstvení nasledovala prezentácia elektronických posterov mladých vedeckých pracovníkov.

V druhom dni si účastníci sympózia prezreli tzv. stredomorskú záhradu RNDr. Vladimíra Píša, PhD. v Pezinku (publikované v čísle 2/2016).

Veríme, že účastníci odchádzali zo sympózia v Pezinku, ktoré bolo naozaj veľmi bohaté na rôznorodé témy v oblasti prírodných liečiv, spokojní s dobrou organizácou, s vedeckými novinkami z prezentácií i z utuženia priateľských vzťahov. Tešíme sa na budúce stretnutia!

Mgr. I. Miláčková, PhD.