Urginea maritima (L.) J. G. Baker

Urginea přímořská (mořská cibule) – uríinea prímorská

 

Rozšíření: Středomořský druh vyskytující se na kamenitých a výslunných svazích mořského pobřeží celého Středomoří. U nás je rostlina pěstována obvykle jako okrasná pokojová rostlina.
Popis: Vytrvalá 50 - 150 cm vysoká bylina. Sukničitá cibule má někdy až 30 cm v průměru. Listy mají široce kopinatou čepel dlouhou 30 - 50 cm a vyrůstají po odkvětu rostliny. Lodyha nese hustý hrozen květů. Okvětní lístky jsou volné, bělavé. Kvete v červnu až srpnu. Plod je pouzdrosečná tobolka. Podle barvy suknic cibulí se druh nejčastěji dělí na dvě odrůdy a to na var. alba s bílými suknicemi a na var. rubra se suknicemi červenými.
Použití: U nás se dříve používala cibule jako kardiotonikum, diuretikum a expektorans , a to ve formě tinktury, sirupu; v zahraničí se užívá místy i dnes ve formě biologicky zhodnocených přípravků. Čerstvé cibule červené odrůdy jsou toxické pro hlodavce a používaly se dříve k hubení myší a potkanů.
Jedovatá část: Cibule.
Obsahové látky: Cibule obsahuje až 1,8 % glykosidů s šestičetným laktonovým kruhem na steroidním jádru (bufadienolidy). Nejvýznamnější z nich je scillaren A vznikající z glukoscillarenu A (primárního glykosidu) enzymovým odštěpením glukosy. Dalším odštěpením glukosy vzniká proscyllaridin A LD50 120 μg/kg. Kyselým štěpením se pak uvolní aglykon glykosidu scillarenin. V červené odrůdě je hlavní glykosid scillirubrosid.
Toxicita a příznaky otravy: Glykosidové sloučeniny bílé i červené odrůdy vykazují přibližně stejnou účinnost na srdce. Principem účinku je inhibice Na+, K+ -ATPasy. Působí rychleji než digitalisové glykosidy a mají silnější diuretický účinek. 1,5 g cibule může být letální. Největší počet smrtelných otrav je popisován v místě přirozeného růstu – v Jižní Africe.
Příznaky otravy jsou nauzea, zvracení, slinění, potíže zažívacího traktu, průjmy, vyčerpání a typické příznaky působení kardioaktivních glykosidů – arytmie, hypertenze, bradykardie se srdečním tepem pod 40/min., průjem, koliky, hematurie koma a zástava srdce. Buněčná šťáva je kožní dráždivá látka způsobující tvorbu puchýřů.
Léčení otravy: První pomoc – vyvolat zvracení, podat síran sodný a 1 g/kg aktivního uhlí. Klinická terapie – výplach žaludku (0,1% manganistan draselný), aktivní uhlí, defibrilátor v případě fibrilace komor. Použít digitalisové protilátky.

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.

Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie