Liečivé rastliny 3/2015
PharmDr. S. Fialová, PhD:
Liečivé listy, ich význam a použitie (4)       
Medicinal leaves, their importance and use (4)
Heilsame Blätter, ihre Bedeutung und Nutzung (4)

Ing. V. Štalmach:
Rastlina pomenovaná podľa bájnej krajiny – Colchicum autumnale L.       
A plant named after a mythical country – Colchicum autumnale L.
Eine nach einem sagenhaften Land benannte Pflanze – Colchicum autumnale L.

Ing. B. Krkošková, CSc.:
Prídavné látky na úpravu fyzikálnych vlastností potravín       
Additives for the adjustment of food‘s physical properties
Lebensmittelzusatzstoffe zur Behandlung von physikalischen Eigenschaften

prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.:
Rostliny způsobující otravy a alergie (43) – Galanthus nivalis L., Narcissus poëticus L. , Arum maculatum L., Dieffenbachia Schott sp. div.       
Toxic and allergenic plants (43) Galanthus nivalis L., Narcissus poëticus L. , Arum maculatum L., Dieffenbachia Schott sp. div.
Gift- und Allergiepflanzen (43) Galanthus nivalis L., Narcissus poëticus L. , Arum maculatum L., Dieffenbachia Schott sp. div.

PharmDr. Ľ. Farkaš:
Silymarín – liečebný efekt pri nezhubnej hypertrofii prostaty       
Silymarin and its healing effect in benign prostatic hyperplasia
Silymarin und seine Heilwirkung bei benigner Prostatahyperplasie

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (LXVI) – mak siaty – mák setý – Papaver somniferum L. (Papaveraceae)       
From plant to man (LXVI) – opium poppy (Papaver somniferum)
Von der Pflanze zum Menschen (LXVI) – Schlafmohn (Papaver somniferum)

Redakcia:
Srdce v ohrození       

Kurzy       

doc. Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. D. Grančai, CSc., Ing. D. Luščáková:
Zaujímavé a menej známe rastlinné drogy v liekopise a farmaceutickom kódexe (9) – Epilobii herba – vŕbovková vňať       
Interesting and less known herbal drugs in the pharmacopoeia and in the pharmaceutical codex (9) – Epilobii herba
Interessante und weniger bekannte pflanzliche Drogen im Arzneimittelbuch und dem pharmazeutischen Kodex (9) – Epilobii herba

Redakcia:
Využitie liečivých rastlín v liečbe zápalov močových ciest       
Medicinal plants‘ use in urinary inflammations
Heilpflanzen bei Harnwegentzündungen

Redakcia:
Prevencia s liečivými hubami aj v lete       

Ing. J. Pížl:
Komunitné záhrady (3). Po zbere jarnej zeleniny vysádzame letnú       
Community gardens (3). Planting summer vegetables after the spring harvest
Gemeinschaftsgärten (3). Nach der Frühlingsernte setzen wir Sommergemüse aus

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Pierre Jean Robiquet       
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Pierre Jean Robiquet
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Pierre-Jean Robiquet

Redakcia:
Zväčšená prostata – problém, ktorý neobchádza väčšinu mužov