Degenerace oční makuly, což je místo nejostřejšího vidění  na sítnici, je dnes nejčastější příčinou zrakové ztráty, která je úzce asociována s věkem. Riziko této degenerace makuly činí u 60letých osob asi 10 %, ale u jedinců nad 75 let věku už takto trpí každý třetí. Vlastní příčinou této poruchy je tzv. modré sluneční světlo, které vykazuje velkou energii, poškozuje zrakové buňky a vede až k jejich smrti. Přírodní „sluneční brýle“ představuje látka lutein, která toto modré světlo účinné filtruje a limituje jeho škodlivost. Naše tělo si tento lutein nedovede samo vytvořit, a proto musí být organismu dodáván cestou potravy, a to pokud jde o některé druhy zeleniny, jako je například špenát či kapusta. Tento denní přísun tohoto luteinu v dávce 10 mg denně by byl schopen snížit riziko této na stáří vázané degenerace.

Nyní se na zahraničním trhu objevil preparát Lutamax v 10 mg tabletách. Autor  sdělení uvádí, že podávání 2 tablet denně po dobu delší než dva měsíce je schopno zcela  doplnit potřebné zásoby tohoto fytoterapeutika. Po skončení této počáteční vyšší dávky Lutamaxu se přejde na 10 mg denně; tato dávka stačí k dlouhodobé udržovací terapii. Časná léčba v samotných začátcích tohoto očního onemocnění má svůj efekt. S touto  léčbou by už měli od 50 let věku preventivně začít  všichni kuřáci, ženy a všichni jedinci s nápadně světlýma očima, a to i přesto, že zatím v tomto ohledu nemají žádné oční potíže.

Die Apotheke, 2003, č.12, s. 10

MUDr. B. Fuchs