Vážení čitatelia,

žijeme v čase veľkých a radikálnych zmien. Najviac sa nás dotýka  situácia v zdravotníctve, je kritická a kladie sa čoraz väčší dôraz na prevenciu pred ochoreniami.

Kým v XX. storočí nastal obrovský rozvoj chémie a výroby syntetických liečiv, zdalo sa, že fytoterapia upadá. Dnes v XXI. storočí sme svedkami, že fytoterapia naopak naberá druhý dych. Záujem o ňu sa v posledných rokoch výrazne zvýšil aj preto, že zodpovedá súčasnej snahe o zdravý spôsob života. To prináša celý rad pozitívnych vplyvov, predovšetkým väčší záujem  jednotlivca o svoj zdravotný stav a zdravú výživu. Objavili sa nové liečivé rastliny, nové liekové formy –  ľudia si  viac vážia svoje zdravie a uvedomujú si, že prevencia je lepšia ako najúčinnejšia liečba.

Vraciame sa k prírodným zdrojomLiečenie  pomocou liečivých rastlín  je staré ako ľudstvo samo. Rastliny boli a stále sú základom tradičnej medicíny kdekoľvek na svete. Vyšla z nej klasická medicína. Súčasná medicína a ďalšie vedné odbory prechádzajú radom zásadných zmien, čo ovplyvňuje zrýchlený technický pokrok a nové rýchlejšie spôsoby šírenia informácií. Vedné odbory zachádzajú tak hlboko k podstate problému, že sa začínajú dotýkať mnohých filozofic­kých otázok, na ktoré sa hľadajú odpovede tisíce rokov v rôznych filozofických a náboženských systémoch. Odpovede týchto systémov sa dodnes pokladali za nevedecké, pretože sa nedali objektívne dokázať.

V každom prípade sú rastliny potrava, ktorú telo prijíma ako niečo s čím si vie poradiť (na rozdiel od syntetických preparátov). Pôsobenie je pomalšie, nie také razantné ako pri liečivách. A taktiež tu vystupuje dôležitý a podstatný fakt, že látky obsiahnuté v rastlinách pôsobia spravidla komplexne, teda lepšie a účinnejšie ako keby sme tieto zlúčeniny  užívali jednotlivo. Okrem toho sú v rastlinách zastúpené  aj vitamíny, minerály a ďalšie podporné látky, ktoré pomáhajú pacientovi  pri jeho uzdravovaní.

Samozrejme, ani liečivé rastliny nie sú bez rizika, neodporúčajú sa pre pomalšie pôsobenie pri vážnych akútnych stavoch, ktoré si vyžadujú rýchlu zdravotnícku pomoc. Odporúčajú sa skôr ako doplnok našej nevyváženej stravy, prípadne pri chronických ochoreniach. Mnohé  sú jedovaté, niektoré sú toxické pri vyšších dávkach, niektoré pri dlhodobom užívaní. Preto je nutná opatrnosť a ako aj pri liekoch treba dodržiavať odporučenia skúsených, neordinovať si byliny bez akýchkoľvek vedomostí.

Myslíme si preto, že  časopis Liečivé rastliny/Léčivé rostliny nikdy nestratil aktuálnosť, naopak, v dnešných časoch jeho význam rastie. Snaží sa už vyše 40 rokov byť dobrým a kvalitným sprievodcom v oblasti správnej životosprávy a užívania toho, čo nám príroda ponúka, avšak pod odborným dohľadom. Taktiež kladie dôraz na to, aby sa liečivé byliny zberali a užívali primerane a s rozumom a aby tento zásah neviedol k úplnému zničeniu miest ich výskytu.  Zdravie každého z nás je na dosah aj bez nákladných farmaceutík. Myslime na to a skúsme tomu prispôsobiť svoj život a život našich najbližších.

redakcia