Liečivé rastliny 4/2023PharmDr. V. Forman, PhD.:
Maninka – voňavé ovocie z Afriky    
Maninka – a fragrant fruit from Africa    
Maninka – eine duftende Frucht aus Afrika 

Doc. Ing. J. Neugebauerová, Ph.D.:
Allium tuberosum (syn. Allium chinense) – česnek hlíznatý, pažitka čínská – cesnak hľuznatý    
Allium tuberosum (syn. Allium chinense) – garlic chives, Chinese chives    
Allium tuberosum (syn. Allium chinense) – Knoblauch-Schnittlauch, Chinesischer Schnittlauch 

PharmDr. Mgr. E. Kurin, PhD.:
Zelený čaj v dobe civilizačných ochorení    
Green tea in the age of civilization diseases    
Grüner Tee im Zeitalter der Zivilisationskrankheiten 

PharmDr. I. Daňková:  
Přírodní látky v prevenci a léčbě menopauzálního syndromu    
Natural substances in the prevention and treatment of menopausal syndrome    
Naturstoffe zur Vorbeugung und Behandlung des Menopausensyndroms 

Doc. PharmDr. M. Lukáč, PhD.:
Diskovník múrový – terčovník zední – Xanthoria parietina    
Common orange lichen – Xanthoria parietina    
Gewöhnliche Gelbflechte – Xanthoriaparietina

Doc. M. Mikuš, CSc.:
Mikrobióm rastlín (14). Mikrobióm liečivých rastlín    
Plant microbiome (14). The microbiome of medicinal plants    
Pflanzenmikrobiom (14). Das Mikrobiom von Heilpflanzen

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (45). Choroby a škůdci mahonie    
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (45). Diseases and pests of mahonias (Mahonia sp.)    
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (45). Krankheiten und Schädlinge der Mahonien (Mahonia sp.)

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (CXV) – Prilbica modrá – oměj šalamounek – +Aconitum napellus L. (Ranunculaceae)    
From plant to man (CXV). Monkshood – +Aconitum napellus L. (Ranunculaceae)    
Von der Pflanze zum Menschen (CXV). Blauer Eisenhut – +Aconitum napellus L. (Ranunculaceae) 

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:
Thymbra spicata – špicatý tymian alebo púštny yzop?    
Thymbra spicata – spiky thyme or desert hyssop?    
Thymbra spicata – Stacheliger Thymian oder Wüsten-Ysop?

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (43). Iris germanica – Ledum palustre    
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (43). Iris germanica – Ledum palustre    
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (43). Iris germanica – Ledum palustre 

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Izabela Textorisová    
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Izabela Textorisová    
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Izabela Textorisová

Zo zahraničnej tlače:
PharmDr. Ľ. Farkaš:
Baobab – tradičný liek, ale i superpotravina    
Baobab – a traditional medicine, but also a superfood    
Baobab – ein traditionelles Arzneimittel, aber auch ein Superfood

Dr. M. Aćimović, dr. V. Sýkora, Dipl. Ing. Ľ. Sýkorová:
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (10). Ich získavanie, zber, spracovanie a využitie v Srbskej republike    
Medicinal, aromatic and seasoning plants (10). Acquisition, collection, processing and use in Serbia    
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (10). Erwerb, Sammlung, Verarbeitung und Nutzung in Serbien 

Advertoriál:
Enzýmy – tráviace enzýmy    
Enzymes - digestive enzymes    
Enzyme – Verdauungsenzyme 


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby