Choroby horných dýchacích ciest patria vo všetkých vekových kategóriách k najčastejším.Vyvolávajúcim činiteľom sú vo vysokoprevažujúcej väčšine (kvalifikované odhady uvádzajú 80  90 %) vírusy. V praxi veľmi často urgentné podávanie syntetických antibiotík (najmä širokospektrálnych) čoraz viac odborníkov považuje za dosť závažnú chybu; okrem toho, že nie je účinná, výrazne prispieva k problému vyvolávajúcemu obavy – rapídne sa zvyšujúcej rezistencii dosiaľ citlivých mikróbov na takmer všetky antibiotiká. Paralelne s režimovými opatreniami (obmedzenie nadmernej fyzickej a psychickej záťaže, úprava stravovania a pod.) najmä u starších, polymorbidných a/alebo imunitne oslabených pacientov sa v rôznych liekových formách (tablety, pastilky, kvapky, sirupy) aplikujú telesnú teplotu, dráždivý kašeľ, kĺbové a svalové bolesti redukujúce prípravky zaťažujúce chorých aj nežiaducimi sprievodnými účinkami.

Výskumné tímy sa preto v posledných rokoch začali zaoberať myšlienkou možnej existencie alternatívnych postupov, ktoré by voči chemickým liekom disponovali porovnateľnou účinnosťou a menšou záťažou závažnejšími nežiaducimi účinkami. Pozornosť sa zamerala okrem iného aj na med, antimikrobiálne, všeobecne imunitu podporujúce účinky, ktoré sú všeobecne známe. V tradičnej medicíne mnohých národov je pri infekciách dýchacích ciest oddávna obľúbeným a široko používaným liečebným prostriedkom – doteraz však bez klinicky overených účinkov.

Viac svetla sa do problematiky snaží priniesť v poslednom čase publikovaná metaanalýza (Abuelgasim et al., 2020) 14 randomizovaných štúdií vo vekových skupinách detí i dospelých. Z výsledkov sa javí, že med v porovnaní so syntetickými liekmi tiež pozitívne ovplyvňoval priebeh, vo viacerých prípadoch dokonca účinnosť tejto rutinne praktizovanej liečby aj prekonal. V troch štúdiách zmierňoval chorobné prejavy v celej škále, v ôsmich znižoval intenzitu a v piatich aj frekvenciu záchvatov kašľa.

Autori odporúčajú čo najširšie používanie medu ako lacnej, ľahko dostupnej a oproti terapii syntetickými liekmi nežiaducimi účinkami nezaťaženej alternatívy. Navrhovaný liečebný postup by mohol nájsť uplatnenie predovšetkým v pediatrickej praxi.

PharmDr. Ľ. Farkaš


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby