Vírusmi vyvolané infekcie patria na všetkých kontinentoch k najčastejším infekciám a stále veľmi obmedzené možnosti vakcinácie tento boj proti nim výrazne sťažujú. Nebezpečenstvo pre človeka stúpa aj schopnosťou vírusov nepredvídateľne mutovať na ešte podstatne virulentnejšie formy. Virózy postihujúce dýchací systém mávajú u imunodefi cientných jedincov a v tzv. rizikových skupinách (seniori, polymorbidní chorí) často ťažký priebeh a pridružené komplikácie podstatne zvyšujú riziko úmrtia. Pred vedeckými tímami je preto v súčasnosti veľkou výzvou hľadať aj terapeuticky využiteľné prirodzené stimulátory (modulátory) imunity.

Huby, v minulosti zaraďované medzi rastliny, tvoria dnes popri nich samostatnú skupinu. V tradičnej medicíne najmä v ázijských krajinách (Čína, Japonsko, Kórea) má ich medicínske uplatnenie niekoľkotisícročnú tradíciu, spravidla v kombinácii s fytoterapiou.

Stredobodom záujmu Starých Grékov a Rimanov o huby bolo predovšetkým kulinárske hľadisko, poznali však aj liečebné využitie niektorých druhov aj ich toxicitu, čo pretrvalo až do stredoveku a renesancie.

Huby a imunita

Huby sú mimoriadne bohatým prirodzeným zdrojom biologicky aktívnych zložiek s pozoruhodne širokým spektrom pôsobenia. K dispozícii je už dostatok dôkazov, že v podpore imunity ľudského i zvieracieho organizmu môžu spĺňať predpoklady na úspešné potláčanie mikroorganizmami ‒ vírusy nevynímajúc ‒ volaných infekcií, nadobúdajúcich epidemické, niekedy až pandemické rozmery. Väčšina doterajších výskumov sa orientovala na ich protirakovinový potenciál, nádejné sa ukázali aj možnosti ich využitia v prevencii i liečbe infekčných chorôb. Potenciál liečivých húb spočíva predovšetkým v stimulácii imunitnej odpovede, zrýchlenej eliminácii či exkrécii vírusov z organizmu, čo veľmi podstatne zvyšuje účinnosť celkovej obranyschopnosti makroorganizmu.

Z obsahových látok v hubách participujúcich na podpore imunity patrí priorita najmä v mycéliu a bunkových stenách plodníc húb sa nachádzajúcim špecifickým polysacharidom, najčastejšie zloženým z glukózy ‒ betaglukánom. Ide o prirodzené imunomodulanciá, účinky ktorých normalizujú imunitné funkcie, a tak prispievajú k podpore obranných imunitných reakcií. Modulujú aj zápalové procesy v zmysle prevencie pre organizmus negatívnych dôsledkov. Potvrdená je ich ochranná funkcia nielen pred vírusmi, ale aj inými mikroorganizmami (plesne, protozoá, baktérie). Z biologických účinkov okrem už spomínanej zvýšenej efektivity imunitnej odpovede treba uviesť aj stimuláciu T-cytotoxických lymfocytov a tzv. zabijakových buniek (natural killer cells), či schopnosť podporovať fagocytózu makrofágov a aktivitu cytokínov a enzýmov.

Huby sú významným zdrojom vitamínov, a to predovšetkým skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6, B12, B15). Kľúčovú úlohu má v bežnej strave ‒ obzvlášť u seniorov ‒ vysokodefi citný ergosterol ‒ provitamín D2, v pečeni a obličkách prechádzajúci na biologicky aktívnu formu. O tejto štruktúrou steroidovým hormónom podobnej zložke je preukázané, že efektívne posilňuje bariérové funkcie slizníc, aktivuje predovšetkým vrodenú imunitu, NKbunky, reguluje aj ďalšie zložky imunity. Naša odolnosť voči virózam všeobecne je priamoúmerná saturácii vitamínom D – znižuje pracdepodobnosť infekcií a zmierňuje ich priebeh. Z minerálov, na ktoré sú huby bohatým zdrojom, je zinok. Rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje funkciu vrodenej aj získanej imunity. Je dôležitou súčasťou antioxidačného ochranného systému. Jeho nedostatok v organizme sa – obzvlášť vo vyššom veku ‒ môže prejavovať častejšími vírusmi vyvolanými infekciami horných dýchacích ciest. Podľa súčasných poznatkov je práve zinok dôležitým činiteľom redukujúcim tzv. oxidačný stres a tlmiacim zápalový proces. Zo stopových prvkov sú v hubách zastúpené selén, germánium, molybdén a ďalšie.

Prehľad tradične najpoužívanejších druhov

  • Húževnatec jedlý – šhiitake (Lentinula edodes)
  • Lesklokôrovka hnedočervená – reišhi (Ganoderma lucidum)
  • Žezlovka čínska (Cordyceps sinensis)
  • Hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus)
  • Trúdnikovec pestrý (Trametes versicolor)
  • Ryšavec šikmý (Inonotus obliquus) čaga

...

PharmDr. Ľ. Farkaš


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby