Cesnak siaty (Allium sativum, L.) sa za posledné desaťročia stal v komplexnej liečbe vysokého krvného tlaku jedným z najpopulárejších prírodných prostriedkov doplňujúcich štandardnú, spravidla kombinovanú liečbu chemickými liečivami. Napriek tomu, že sa jeho hypotenzívnym účinkom doteraz venovali početné výskumné práce, exaktné vyhodnocovanie výsledkov narážalo na viaceré problémy (rozdielna metodika a pod.), preto zväčša nevyzneli jednoznačne pozitívne. Odborníci u pacientov s hypertenziou tak nemali k dispozícii dostatok hodnoverných informácií o skutočnej klinickej účinnosti.

Podľa súčasných vedeckých poznatkov biologicky aktívne zložky cesnaku inhibujú angiotenzín konvertujúci enzým, čím dochádza k poklesu syntézy vazokonstrikciu ciev vyvolávajúcich prostanoidov. Popri tom zvyšujú produkciu oxidu dusnatého, a tým aj jeho vazodilatačné účinky; ďalej tiež podporujú tvorbu sulfhydrilov. Ďalším pozitívnym efektom je, že majú aj schopnosť zvrátiť arteriálnu remodelizáciu.

V roku 2015 čínski autori (Xiong et al.) systematicky vyhodnotili výsledky v svetovej literatúre až do augusta 2014 publikovaných randomizovaných klinických prác. Cieľom bolo preukázať efektívnosť a aj bezpečnosť použitia cesnaku ako súčasti liečby vysokého krvného tlaku...

PharmDr. Ľudovít Farkaš


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby