Liečivé rastliny | Léčivé rostliny - časopis z Herby

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania | články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Liečivé rastliny / Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Liečivé rastliny 6/2014 - obsah časopisu

Liečivé rastliny 6/2014PharmDr. S. Fialová, PhD:
Vianočná vôňa vareného vína
Christmas’ aroma of mulled wine
Weihnachtlicher Glühweinduft


Z. Blašková:
Moruše – známá neznámá léčivá rostlina
Mulberry – a known unknown medicinal plant
Maulbeere – eine bekannte unbekannte Heilpflanze


Ing. V. Štalmach:
Rastlina na pomníku: Digitalis purpurea
A plant on a pedestal: Digitalis purpurea
Eine Pflanze am Piedestal: Digitalis purpurea

Čítať celý článok...
 

Liečivé rastliny 5/2014 - obsah časopisu

Liečivé rastliny - Léčivé rostliny 5/2014PharmDr. S. Fialová, PhD.:
Liečivé kvety, význam a využitie v praxi
Medicinal flowers, their importance and practical use
Heilsame Blüten, ihre Bedeutung und praktische Nutzung

PharmDr. J. Treml, V. Luková:
Rostliny s antidiabetickým účinkem
Plants with anti-diabetic effects
Pflanzen mit antidiabetischen Wirkungen

Čítať celý článok...
 

Liečivé rastliny 3/2014 - obsah časopisu

Liečivé rastliny 3/2014

RNDr. D. Tekeľová, CSc.:
Vňate rastlín ako zdroj prírodných liečiv (2)         84
Plant whole aerial parts – sources of natural remedies (2)
Pflanzliche Krautteile als Nuterheilmittelquellen (2)

Ing. B. Krkošková, CSc.:
Pôsobenie výživy na poznávacie schopnosti a procesy myslenia         88
Effect of food on cognitive abilities and thinking processes
Wirkung der Ernährung auf kognitive Fähigkeiten und Denkvorgänge

Nutriterapia – liečba stravou         91

Čítať celý článok...
 

Liečivé rastliny 1/2014 - obsah

Liečivé rastliny 1/2014 - Léčivé rostliny 1/2014 na webe Herba

Shopherba - Liečivé rastliny, Léčivé rostliny

PharmDr. S. Fialová, PhD.:
Liečivé semená, ich význam a využitie v praxi 4
Herbal drugs – seeds, their importance and practical use
Heilpflanzen – Samen, ihre Bedeutung und praktische Nutzung

Ing. B. Krkošková, CSc.:
Pôsobenie zložiek potravín a spôsobu stravovania na psychologické funkcie 8
Effects of food components and alimentation mode on psychological functions
Einfluss von Lebensmittelkomponenten und der Ernährungsweise auf psychische Funktionen

Čítať celý článok...
 

Liečivé rastliny 5/2013 - obsah časopisu

Liečivé rastliny 5/2013

Shopherba

PharmDr. S. Fialová, PhD.:
Liečivé rastliny pre ženy v období klimaktéria         148
Medicinal plants for women in the climacteric
Heilpflanzen für Frauen im Klimakterium


Ing. V. Štalmach:
Rutín – od obilniny k liečivu         153
Rutin – from cereal to medicine
Rutin – vom Getreide zum Heilmittel


Ing. J. Pížl:
V harmónii s prírodou. Zdravé orechy (2)         156
In harmony with nature. Healthy nuts (2).
In Harmonie mit der Natur. Gesunde Nüße (2).

Čítať celý článok...
 

Liečivé rastliny 3/2013 - obsah časopisu

Časopis Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 3/2013shopherba

PharmDr. A. Macková:
Liečivé rastliny v prevencii a doplnkovej liečbe ochorení pečene         76
Medicinal plants in the prevention and adjuvant therapy of liver diseases
Heilpflanzen in der Prävention und Ergänzungstherapie von Lebererkrankungen

Ing. B. Krkošková, CSc.:
Cukrovka         80
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus

Čítať celý článok...
 

Liečivé rastliny 1/2013 - obsah

Liečivé rastliny 1/2013Shopherba

 

Prof. RNDr. D. Grančai, CSc.:
50 rokov časopisu Liečivé rastliny – Léčivé rostliny         4
50 years of the journal Liečivé rastliny – Léčivé rostliny (Medicinal Plants)
50 Jahre der Zeitschrift Liečivé rastliny – Léčivé rostliny (Heilpflanzen)


Mgr. A. Kuczmannová:
Liečivé rastliny v prevencii a doplnkovej liečbe BHP (benígnej hyperplázie prostaty)          6
Medicinal plants in the prevention and adjuvant therapy of BPH (benign prostatic hyperplasia)
Heilpflanzen in der Prävention und Ergänzungstherapie der BPH (benignen Prostatahyperplasie)

Čítať celý článok...
 

Liečivé rastliny - Léčivé rostliny 4/2014 - obsah časopisu

Liečivé rastliny 4/2014RNDr. D. Tekeľová, CSc.:
Vňate rastlín ako zdroj prírodných liečiv (3)
Plant whole aerial parts – sources of natural remedies (3)
Pflanzliche Krautteile als Naturheilmittelquellen (3)

Ing. B. Krkošková, CSc.:
Voda – základná zložka potravín
Water – a basic food componentWasser – ein Nahrungsmittelgrundbestandteil

Čítať celý článok...
 

Liečivé rastliny 2/2014 - obsah časopisu

Liečivé rastliny 2/2014 - Léčivé rostliny 2/2014

Shopherba - Liečivé rastliny, Léčivé rostliny

RNDr. D. Tekeľová, CSc.:
Vňate rastlín ako zdroj prírodných liečiv (1)         44
Plant whole aerial parts – sources of natural remedies (1)
Pflanzliche Krautteile als Nuterheilmittelquellen (1)

Ing. B. Krkošková, CSc.:

Funkcia hlavných živín v strave vo vzťahu k nasýtenosti a metabolizmu         49
Main food nutrients‘ function in relation with satiation and metabolism
Funktion der Hauptnährstoffe im Verhältnis zum Sättigungsgefühl und zum Stoffwechsel

Čítať celý článok...
 

Liečivé rastliny 6/2013 - obsah časopisu

Liečivé rastliny 6/2013Shopherba

PharmDr. S. Fialová, PhD.:
Exotické plody na vianočnom stole         184
Exotic fruits on the Christmas table
Exotische Früchte auf dem Weihnachtstisch

Ing. B. Krkošková, CSc.:

Výživa, metabolizmus substrátov a fyzická aktivita         189
Nutrition, substrate metabolism, and physical activity
Ernährung, Substratstoffwechsel und körperliche Aktivität

Ing. V. Štalmach:

Pilocarpus – pilokarp – keď obmena štruktúry molekuly nesplnila očakávania         192
Pilocarpus – when structure changes did not fulfil expectations
Pilocarpus – als die Strukturabänderung keine Erwartungen erfüllte

Čítať celý článok...
 

Liečivé rastliny 4/2013 - obsah časopisu

Liečivé rastliny 4/2013

Shopherba

PharmDr. A. Kuczmannová:
Liečivé rastliny v prevencii a doplnkovej liečbe porúch  metabolizmu lipidov a cukrov          112
Medicinal plants in the prevention and adjuvant therapy  of lipids and sugar metabolism disorders
Heilpflanzen in der Prävention und Ergänzungstherapie  von Lipid- und Zuckerstoffwechselstörungen

Ing. B. Krkošková, CSc.:
Podvýživa         115
Malnutrition
Unterernährung

Ing. V. Štalmach:
Dve tváre boha snov Morfea – mak siaty         118
Double-faced dreams-god Morpheus – poppy
Zwei Gesichter des Traumgottes Morpaeus – Mohn

Čítať celý článok...
 

Liečivé rastliny 2/2013 - obsah

Liečivé rastliny - Léčivé rostliny z vydavateľstva Herba  2/2013Shopherba

 

PharmDr. S. Fialová, PhD.:
Prírodné liečivá v prevencii a liečbe makulárnej dystrofie         40
Natural remedies in the prevention and therapy of macular dystrophy
Naturheilmittel in der Prävention und Ergänzungstherapie der Makuladystrophie

Ing. B. Krkošková, CSc.:
Metabolický syndróm alebo syndróm inzulínovej rezistencie         44
Metabolic syndrome or insulin resistance syndrome
Metabolisches Syndrom oder Insulinresistenzsyndrom

Čítať celý článok...
 
Reklamný prúžok

Herba na FacebookuShopHerba

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Anketa

V súčasnej dobe žiadne ankety k dispozícii

Kto je prítomný

Máme online 65 hostí